OFERTA
ROZWIĄZANIA
REFERENCJE
GALERIA
O FIRMIE
KONTAKT
ADRES

 

KOMPUTEROWE SYSTEMY KONTROLI I STEROWANIA KLIMATEM W SZKLARNIACH.

 

clima300

- CLIMA 300 specjalnie zaprojektowany do stosowania w małych obiektach produkcyjnych
lub centrach ogrodniczych

- CLIMA 400 dla czterech bloków regulacyjnych z bogatym oprogramowaniem dla małych
i  średnich gospodarstw ogrodniczych

clima500

- CLIMA 500 obsługuje do 14 bloków regulacyjnych oraz dowolnie skonfigurowaną
kotłownię ( kotły, generatory, zbiorniki buforowe, odzysk CO2, itp. )

- MULTIMA to komputer o otwartej architekturze dla dużych lub zaawansowanych
technologicznie obiektów ogrodniczych. Oprócz kontroli klimatu zarządza gospodarką
energetyczną obiektu oraz może mieć wbudowany automatyczny system nawadniania
i nawożenia roślin. Współpracuje ze wszystkimi systemami pomiarowymi oraz czujnikami
logicznymi ( softwarowymi ) będącymi rezultatem matematycznego modelowania produkcji
ogrodniczej.

ektron2c

- wszystkie komputery mogą współpracować z generacją bezobsługowych elektronicznych
czujników EKTRON mierzących temperaturę, wilgotność oraz opcjonalnie stężenie CO2
w bloku szklarniowym

synopta

- obsługę i pracę urządzeń mogą wspomagać programy graficznego sterowania i gromadzenia
danych SYNOPTA I i SYNOPTA II. Oprogramowanie typu modułowego pozwala na
stopniową rozbudowę całego systemu zgodnie ze zmianą potrzeb użytkownika.

 

KOMPUTERY STERUJĄCE NAWADNIANIEM UPRAW.

- AQUA 300 i AQUA 500  komputerowe sterowniki obsługujące systemy nawadniania
( zamgławianie, deszczowanie, itp. ) i  nawożenia roślin po uzupełnieniu systemu o moduły
regulacji pH i EC stosowanych pożywek. Możliwość obsługi bardzo wielu już istniejących
lub indywidualnie projektowanych systemów wykonawczych obejmujących różne rodzaje
instalacji zasilających oraz recyrkulację i odzyskiwanie nie pobranych przez rośliny pożywek,
pozyskiwanie i gromadzenie wody opadowej, filtracja pożywek i wody, wstępne zmieszanie
wody czystej i pożywek z recyrkulacji, dozowanie pulsacyjne środków chemicznych, itp..
- Urządzenia  tego typu optymalizują zużycie wody, nawozów, energii oraz robocizny, przy
jednoczesnym zapewnieniu właściwych warunków uprawowych.
- Wszystkie urządzenia współpracują z oprogramowaniem SYNOPTA 1 lub 2  dla obsługi
terminali graficznych.

 

KOPUTEROWE DOZOWNIKI NAWOZÓW.

- FERTIMIX 300 obsługuje do 100 zaworów elektromagnetycznych eksploatowanych
w grupach  ( 3 do 10 szt. ), uruchamianych programowo lub sygnałem zewnętrznym.
Kontrola EC i pH mieszanych  ( 3 do 8 ) zaprogramowanych receptur pożywek

- FERTIMIX 400 obsługuje do 128 zaworów elektromagnetycznych eksploatowanych
w grupach ( max. 8 szt. ), uruchamianych do pracy zegarem, zewnętrznym czujnikiem,
ręcznie lub sumatorem energii słonecznej z automatyczną korektą stężenia pożywki.
Urządzenie może mieszać pożywkę z recyrkulacji ze świeżą wodą na podstawie osobnego
pomiaru EC.

dozownik

- FERTIMIX 500 obsługuje do 256 zaworów eksploatowanych w grupach ( max 20 szt. ),
uruchamianych do pracy zegarem, zewnętrznym impulsem, ręcznie, sumatorem energii
słonecznej, tensjometrami oraz tacami uprawowymi objętościowymi lub wagowymi.
Urządzenie posiada system korekty stężenia pożywek w zależności od natężenia światła
słonecznego, kontrolę EC pożywki zwrotnej, mieszanie pożywek zwrotnych z czystą wodą,
gromadzenie pożywek zwrotnych w osobnych zbiornikach ( max 8 ) oraz wiele innych
indywidualnie aplikowanych funkcji.

- FERTIMIX 600 obsługuje do 500 zaworów podzielonych na max 50 grup, symultaniczna
praca do 12 zaworów, wydajność pomp do 120 m3/godz., wydajność regulowana płynnie
przez falownik, wszystkie inne możliwości obsługi systemów i ich uruchamiania  jak w
modelu 500.  

Wszystkie urządzenia współpracują i mogą być sterowane przez odpowiednią wersję
oprogramowania graficznego SYNOPTA.

 

URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA WODY ORAZ POŻYWEK.

vitalite

- sterylizatory VITALITE 100 i VITALITE 500 pozwalające na ponowne użycie pożywek
zwrotnych pomimo zagrożenia infekcjami grzybowymi, bakteryjnymi lub wirusowymi.
Do sterylizacji wykorzystano system lamp UV napromieniowujących przepływającą w ich
obudowach pożywkę lub wodę ( np. ze zbiornika retencyjnego ). Urządzenia współpracują
z graficznym systemem sterowania SYNOPTA.

- mieszalniki do przygotowywania koncentratów pożywek typu FERTFIL

- natlenianie pożywek urządzeniami VITAOXY

- pływające sterylizatory ultradźwiękowe dla zbiorników retencyjnych typu VITAFLOAT

vita oloid

- mieszanie i napowietrzanie wody w zbiornikach i basenach pływającymi urządzeniami typu
VITAOLOID

- sterylizacja pożywek wyładowaniami elektrycznymi w urządzeniach VITAVOLT.

SYSTEM KOMPUTEROWY P-PLUS DO KONTROLI ORAZ ANALIZY PROCESU
PRODUKCJI ( wydajność, produktywność, koszt ochrony, itp. )

pplus

 

SYSTEMY NAPĘDOWE DO PIONOWYCH KURTYN CIENIUJĄCYCH
I STERUJĄCYCH ROLL-LOGIC.

 

broszura PDF

Nowoczesne Systemy Energetczne

Ekonomizery, Palniki, Odzysk CO2, Sterowanie klimatem, Dokarmianie roślin i wiele innych...

 

POBIERZ NASZĄ NOWĄ BROSZURĘ ( PDF 1,4 MB )

 

 

GREEN DROP
GREEN DROP PLUS

ul. Warszawska 32a
05-805 Otrębusy
tel +48 22 499 34 34
fax+48 22 499 70 50

greendrop@greendrop.pl
www.greendrop.pl
Marcin Pogorzelec